O Rodinnom detskom domove

Aktuálne hľadáme sociálneho pracovníka
pre prácu s biologickými rodinami našich detí.

Viac sa dozviete z inzerátu na www.job.sk

Zároveň neustále potrebujeme profesionálnych rodičov, posielajte životopisy. Kontakt: riaditel@rdd.sk

 

Ak vás zaujíma filozofia a poslanie detského domova,
pozrite si Kto sme a čo robíme, Históriu detského domova a Fotogalériu.

Ak nám chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť,
pozrite si prosím sekciu Ako nám môžete pomôcť.

Darovaním vašich 2% dane podporíte deti v našom detskom domove,
ich biologické rodiny a náhradné rodiny. Možete pomocť aj vecnými darmi, hľadáme všetko,
čo je potrebné v domácnosti a  pre deti.

 

Ďakujeme