O Rodinnom detskom domove

Ak vás zaujíma filozofia a poslanie detského domova, pozrite si Kto sme a čo robíme, Históriu detského domova a Fotogalériu.

Ak nám chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť, pozrite si prosím Ako nám môžete pomôcť.

Darovaním vašich 2% dane podporíte deti v našom detskom domove, ich biologické rodiny a náhradné rodiny. Možete pomocť aj vecnými darmi, hľadáme všetko, čo je potrebné v domácnosti a  pre deti.

Ďakujeme

 

Nadácia pre deti Slovenska