História detského domova

Z histórie...
História Rodinného detského domova sa začala písať v roku 2005 vďaka dobrým ľuďom s veľkým srdcom a otvorenou mysľou.
Zakladateľom Rodinného detského domova n.o. je Občianske združenie Rodinný detský domov Piešťany so sídlom v Piešťanoch, Lipová 65 / 15, SK - 92101 Piešťany.
Prečítajte si podrobné informácie o činnosti OZ.